Hnědé uhlí

Kostka A Bílina

zrnitost: 40 – 100 mm
průměrná výhřevnost: 17,6 MJ/kg
minimální výhřevnost: 16,5 MJ/kg
síra (prům.): 0,77 %
popel (prům.): 9,8 %
voda (prům.): 30,2 %
maximální podíl prachu: 13 %
maximální podíl prachu při skládání pásem: 16 %

Ořech 1A Bílina

zrnitost: 40 – 100 mm
průměrná výhřevnost: 17,6 MJ/kg
minimální výhřevnost: 16,5 MJ/kg
síra (prům.): 0,77 %
popel (prům.): 9,8 %
voda (prům.): 30,2 %
maximální podíl prachu: 13 %
maximální podíl prachu při skládání pásem: 16 %

Ořech 2A Bílina

zrnitost: 10 – 25 mm
průměrná výhřevnost: 17,6 MJ/kg
minimální výhřevnost: 16,5 MJ/kg
síra (prům.): 0,77 %
popel (prům.): 9,8 %
voda (prům.): 30,2 %
maximální podíl prachu: 15 %
maximální podíl prachu při skládání pásem: 18 %