Černé uhlí

Kostka

zrnitost: 40-80 mm
průměrná výhřevnost: 29,5 MJ/kg
minimální výhřevnost: 28,5 MJ/kg
síra (prům.): 0,6 %popel (prům.): 9 %
voda (prům.): 8 %
maximální podíl prachu (<10 mm): 13 %
maximální podíl prachu při skládání pásem (<10 mm): 16 %